Selecciona la línia

73 - Maquinista / Pl. Kennedy
Destinació Pl Kennedy

Informació de la parada: Pl John F Kennedy

Horaris

Destinació Maquinista

Informació de la parada: Pl John F Kennedy

Horaris

  • De 6:30 a 7:53 cada 20 - 22 min.
  • De 7:53 a 20:56 cada 13 - 14 min.
  • De 20:56 a 22:50 cada 22 - 24 min.

* El compliment d'aquests horaris està subjecte a les afectacions a la via pública. Horari de pas aproximat

iBus

No hi ha informació del servei.

*Horari de pas aproximat

Alteracions de la parada Pl John F Kennedy