Selecciona la línia

7 - Diagonal Mar / Z. Universitària
Destinació Zona Universitària

Informació de la parada: Diagonal-Muntaner

Horaris

  • De 5,50 a 19,05 cada 9 - 11 min.
  • De 19,05 a 20,05 cada 12 min.
  • 20,19 - 20,33 - 20,47 - 21,01 - 21,15 - 21,29
  • 21,43 - 21,57 - 22,11 - 22,25
Destinació Diagonal Mar

Informació de la parada: Diagonal-Muntaner

Horaris

* El compliment d'aquests horaris està subjecte a les afectacions a la via pública. Horari de pas aproximat

iBus

  • Línia 7 : 8 min
  • Línia 7 : 16 min

*Horari de pas aproximat

Alteracions de la parada Diagonal-Muntaner