Selecciona la línia

7 - Diagonal Mar / Z. Universitària
Destinació Zona Universitària

Informació de la parada: Metro Zona Universitària

Horaris

Destinació Diagonal Mar

Informació de la parada: Metro Zona Universitària

Horaris

  • 6:35 - 6:55 - 7:15 - 7:35 - 7:55 - 8:10
  • De 8:20 a 21:17 cada 9 - 10 min.
  • De 21:17 a 23:05 cada 12 min.

* El compliment d'aquests horaris està subjecte a les afectacions a la via pública. Horari de pas aproximat

iBus

  • Línia 7 : 3 min
  • Línia 7 : 13 min

*Horari de pas aproximat

Alteracions de la parada Metro Zona Universitària