Selecciona la línia

7 - Diagonal Mar / Z. Universitària

547 - Metro Zona Universitària

Destinació Zona Universitària

Informació de la parada: Metro Zona Universitària

Obre la pàgina en una finestra nova

Horaris

* El compliment d'aquests horaris està subjecte a les afectacions a la via pública. Horari de pas aproximat

Enllaç

iBus

No hi ha informació del servei.

*Horari de pas aproximat

Alteracions de la parada Metro Zona Universitària