Selecciona la línia

7 - Diagonal Mar / Z. Universitària
Destinació Zona Universitària

Informació de la parada: Metro Zona Universitària

Horaris

Destinació Diagonal Mar

Informació de la parada: Metro Zona Universitària

Horaris

  • De 6:35 a 9:08 cada 10 - 12 min.
  • De 9:08 a 19:53 cada 9 - 11 min.
  • De 19:53 a 23:05 cada 12 - 14 min.

* El compliment d'aquests horaris està subjecte a les afectacions a la via pública. Horari de pas aproximat

iBus

No hi ha informació del servei.

*Horari de pas aproximat

Alteracions de la parada Metro Zona Universitària