Selecciona la línia

7 - Diagonal Mar / Z. Universitària

503 - Metro Tetuan

Destinació Zona Universitària

Informació de la parada: Metro Tetuan

Obre la pàgina en una finestra nova

Horaris

  • 5:50 - 6:05 - 6:20 - 6:35 - 6:50
  • De 7h a 19h: cada 9 min.
  • De 19h a 21h: cada 10 min.
  • 21:13 - 21:27 - 21:41 - 21:55 - 22:10 - 22:25

* El compliment d'aquests horaris està subjecte a les afectacions a la via pública. Horari de pas aproximat

Enllaç

iBus

  • Línia 7 : 2 min
  • Línia 7 : 6 min

*Horari de pas aproximat

Alteracions de la parada Metro Tetuan