Selecciona la línia

7 - Diagonal Mar / Z. Universitària

503 - Metro Tetuan

Destinació Zona Universitària

Informació de la parada: Metro Tetuan

Obre la pàgina en una finestra nova

Horaris

  • 5:50 - 6:02 - 6:14 - 6:26 - 6:38 - 6:48 - 6:55
  • De 7h a 19h: cada 7 min.
  • De 19h a 21h: cada 8 min.
  • 21:10 - 21:25 - 21:40 - 21:55 - 22:10 - 22:25

* El compliment d'aquests horaris està subjecte a les afectacions a la via pública. Horari de pas aproximat

Enllaç

iBus

  • Línia 7 : 1 min
  • Línia 7 : 11 min

*Horari de pas aproximat

Alteracions de la parada Metro Tetuan