Selecciona la línia

7 - Fòrum / Z. Universitària

503 - Metro Tetuan

Destinació Zona Universitària

Informació de la parada: Metro Tetuan

Obre la pàgina en una finestra nova

Horaris

  • 5:50 - 6:05 - 6:20 - 6:29 - 6:40 - 6:48
  • De 7h a 9h: cada 6 min.
  • De 9h a 19h: cada 7 min.
  • De 19h a 21h: cada 8 min.
  • 21:05 - 21:15 - 21:25 - 21:35 - 21:45 - 21:55
  • - 22:05 - 22:15 - 22:25

* El compliment d'aquests horaris està subjecte a les afectacions a la via pública. Horari de pas aproximat

Enllaç

iBus

  • Línia 7 : 3 min
  • Línia 7 : 9 min

*Horari de pas aproximat

Alteracions de la parada Metro Tetuan