Selecciona la línia

7 - Diagonal Mar / Z. Universitària

247 - Gran Via-Castillejos

Destinació Zona Universitària

Informació de la parada: Gran Via-Castillejos

Obre la pàgina en una finestra nova

Horaris

  • De 5:50 a 7:20 cada 10 min.
  • De 7:20 a 9:16 cada 6 - 8 min.
  • De 9:16 a 16:37 cada 8 - 10 min.
  • De 16:37 a 17:09 cada 10 - 11 min.
  • De 17:09 a 18:37 cada 8 - 9 min.
  • De 18:37 a 21:25 cada 12 min.
  • De 21:25 a 22:25 cada 15 min.

* El compliment d'aquests horaris està subjecte a les afectacions a la via pública. Horari de pas aproximat

Enllaç

iBus

  • Línia 7 : 3 min
  • Línia 7 : 14 min

*Horari de pas aproximat

Alteracions de la parada Gran Via-Castillejos