Selecciona la línia

7 - Diagonal Mar / Z. Universitària
Destinació Zona Universitària

Informació de la parada: Palau Reial

Horaris

  • De 5:50 a 19:05 cada 9 - 11 min.
  • De 19:05 a 22:25 cada 12 - 14 min.
Destinació Diagonal Mar

Informació de la parada: Palau Reial

Horaris

* El compliment d'aquests horaris està subjecte a les afectacions a la via pública. Horari de pas aproximat

iBus

  • Línia 7 : 10 min
  • Línia 7 : 12 min

*Horari de pas aproximat

Alteracions de la parada Palau Reial