Selecciona la línia

7 - Diagonal Mar / Z. Universitària
Destinació Zona Universitària

Informació de la parada: Av Diagonal-Selva de Mar

Horaris

  • 5:50 - 6:05 - 6:20 - 6:35 - 6:50 - 7:05
  • 7:20
  • De 7:29 a 21:13 cada 9 - 10 min.
  • 21:25 - 21:37 - 21:49 - 22:01 - 22:13 - 22:25
Destinació Diagonal Mar

Informació de la parada: Av Diagonal-Selva de Mar

Horaris

* El compliment d'aquests horaris està subjecte a les afectacions a la via pública. Horari de pas aproximat

iBus

  • Línia 7 : 6 min
  • Línia 7 : 16 min

*Horari de pas aproximat

Alteracions de la parada Av Diagonal-Selva de Mar