Selecciona la línia

7 - Diagonal Mar / Z. Universitària

1880 - Diagonal-Roc Boronat

Destinació Zona Universitària

Informació de la parada: Diagonal-Roc Boronat

Obre la pàgina en una finestra nova

Horaris

  • 5:50 - 6:07 - 6:24 - 6:41 - 6:58
  • De 7h a 9h: cada 10 min.
  • De 9h a 16h: cada 11 min.
  • De 16h a 21h: cada 12 min.
  • 21:05 - 21:20 - 21:35 - 21:50 - 22:05 - 22:25

* El compliment d'aquests horaris està subjecte a les afectacions a la via pública. Horari de pas aproximat

iBus

  • Línia 7 : 8 min
  • Línia 7 : 21 min

*Horari de pas aproximat

Alteracions de la parada Diagonal-Roc Boronat