Selecciona la línia

7 - Diagonal Mar / Z. Universitària
Destinació Zona Universitària

Informació de la parada: Av Diagonal-Roc Boronat

Horaris

  • De 5,50 a 7,18 cada 9 - 10 min.
  • De 7,18 a 9,32 cada 6 - 8 min.
  • De 9,32 a 20,31 cada 8 - 10 min.
  • De 20,31 a 21,37 cada 11 min.
  • 21,49 - 22,01 - 22,13 - 22,25
Destinació Diagonal Mar

Informació de la parada: Av Diagonal-Roc Boronat

Horaris

* El compliment d'aquests horaris està subjecte a les afectacions a la via pública. Horari de pas aproximat

iBus

  • Línia 7 : 5 min
  • Línia 7 : 10 min

*Horari de pas aproximat

Alteracions de la parada Av Diagonal-Roc Boronat