Selecciona la línia

7 - Diagonal Mar / Z. Universitària
Destinació Zona Universitària

Informació de la parada: Jardinets de Gràcia

Horaris

  • 5,50 - 6,05 - 6,20
  • De 6,31 a 7,42 cada 10 - 11 min.
  • De 7,42 a 20,01 cada 8 - 10 min.
  • De 20,01 a 22,25 cada 12 min.
Destinació Diagonal Mar

Informació de la parada: Jardinets de Gràcia

Horaris

* El compliment d'aquests horaris està subjecte a les afectacions a la via pública. Horari de pas aproximat

iBus

  • Línia 7 : imminent
  • Línia 7 : 11 min

*Horari de pas aproximat

Alteracions de la parada Jardinets de Gràcia