Selecciona la línia

7 - Diagonal Mar / Z. Universitària
Destinació Zona Universitària

Informació de la parada: Av Diagonal-Francesc Macià

Horaris

  • 5:50 - 6:15 - 6:40 - 7:05 - 7:25
  • De 7:41 a 21:05 cada 14 - 16 min.
  • 21:25 - 21:45 - 22:05 - 22:25
Destinació Diagonal Mar

Informació de la parada: Av Diagonal-Francesc Macià

Horaris

* El compliment d'aquests horaris està subjecte a les afectacions a la via pública. Horari de pas aproximat

iBus

  • Línia 7 : 9 min
  • Línia 7 : 13 min

*Horari de pas aproximat

Alteracions de la parada Av Diagonal-Francesc Macià