Selecciona la línia

7 - Diagonal Mar / Z. Universitària

929 - Diagonal-Muntaner

Destinació Zona Universitària

Informació de la parada: Diagonal-Muntaner

Obre la pàgina en una finestra nova

Horaris

* El compliment d'aquests horaris està subjecte a les afectacions a la via pública. Horari de pas aproximat

iBus

No hi ha informació del servei.

*Horari de pas aproximat

Alteracions de la parada Diagonal-Muntaner