Selecciona la línia

7 - Diagonal Mar / Z. Universitària

822 - Diagonal-Av de Sarrià

Destinació Zona Universitària

Informació de la parada: Diagonal-Av de Sarrià

Obre la pàgina en una finestra nova

Horaris

  • 6:35 - 6:55
  • De 7h a 9h: cada 17 min.
  • De 9h a 21h: cada 12 min.
  • 21:12 - 21:25 - 21:41 - 21:57 - 22:13 - 22:29
  • - 22:45 - 23:05

* El compliment d'aquests horaris està subjecte a les afectacions a la via pública. Horari de pas aproximat

iBus

  • Línia 7 : 11 min
  • Línia 7 : 17 min

*Horari de pas aproximat

Alteracions de la parada Diagonal-Av de Sarrià