Selecciona la línia

7 - Diagonal Mar / Z. Universitària

822 - Diagonal-Av de Sarrià

Destinació Zona Universitària

Informació de la parada: Diagonal-Av de Sarrià

Obre la pàgina en una finestra nova

Horaris

  • 6:35 - 6:50
  • De 7h a 9h: cada 9 min.
  • De 9h a 19h: cada 7 min.
  • De 19h a 21h: cada 8 min.
  • 21:02 - 21:10 - 21:18 - 21:26 - 21:34 - 21:42
  • - 21:50 - 22:05 - 22:20 - 22:35 - 22:50 - 23:05

* El compliment d'aquests horaris està subjecte a les afectacions a la via pública. Horari de pas aproximat

iBus

No hi ha informació del servei.

*Horari de pas aproximat

Alteracions de la parada Diagonal-Av de Sarrià