Selecciona la línia

7 - Diagonal Mar / Z. Universitària

499 - Gran Via-Padilla

Destinació Zona Universitària

Informació de la parada: Gran Via-Padilla

Obre la pàgina en una finestra nova

Horaris

* El compliment d'aquests horaris està subjecte a les afectacions a la via pública. Horari de pas aproximat

iBus

  • Línia 7 : 2 min
  • Línia 7 : 15 min

*Horari de pas aproximat

Alteracions de la parada Gran Via-Padilla