Selecciona la línia

7 - Diagonal Mar / Z. Universitària

499 - Gran Via-Padilla

Destinació Zona Universitària

Informació de la parada: Gran Via-Padilla

Obre la pàgina en una finestra nova

Horaris

  • 6:35 - 6:50
  • De 7h a 9h: cada 12 min.
  • De 9h a 19h: cada 8 min.
  • De 19h a 21h: cada 9 min.
  • 21:10 - 21:21 - 21:32 - 21:43 - 21:54 - 22:05
  • - 22:20 - 22:35 - 22:50 - 23:05

* El compliment d'aquests horaris està subjecte a les afectacions a la via pública. Horari de pas aproximat

iBus

  • Línia 7 : 3 min
  • Línia 7 : 12 min

*Horari de pas aproximat

Alteracions de la parada Gran Via-Padilla