Selecciona la línia

7 - Diagonal Mar / Z. Universitària

499 - Gran Via-Padilla

Destinació Zona Universitària

Informació de la parada: Gran Via-Padilla

Obre la pàgina en una finestra nova

Horaris

  • De 6:35 a 8:19 cada 10 - 12 min.
  • De 8:19 a 10:18 cada 6 - 8 min.
  • De 10:18 a 19:37 cada 7 - 9 min.
  • De 19:37 a 23:05 cada 10 - 12 min.

* El compliment d'aquests horaris està subjecte a les afectacions a la via pública. Horari de pas aproximat

iBus

  • Línia 7 : 6 min
  • Línia 7 : 28 min

*Horari de pas aproximat

Alteracions de la parada Gran Via-Padilla