Selecciona la línia

7 - Diagonal Mar / Z. Universitària
Destinació Zona Universitària

Informació de la parada: Av Diagonal-Gran Via Carles III

Horaris

Destinació Diagonal Mar

Informació de la parada: Av Diagonal-Gran Via Carles III

Horaris

  • 6:35 - 7:05 - 7:35 - 8:05 - 8:25 - 8:45
  • De 9:01 a 22:05 cada 14 - 16 min.
  • 22:25 - 22:45 - 23:05

* El compliment d'aquests horaris està subjecte a les afectacions a la via pública. Horari de pas aproximat

iBus

No hi ha informació del servei.

*Horari de pas aproximat

Alteracions de la parada Av Diagonal-Gran Via Carles III