Selecciona la línia

7 - Diagonal Mar / Z. Universitària

493 - Diagonal-Gran Via Carles III

Destinació Zona Universitària

Informació de la parada: Diagonal-Gran Via Carles III

Obre la pàgina en una finestra nova

Horaris

  • 6:35 - 6:47 - 6:57
  • De 7h a 19h: cada 7 min.
  • De 19h a 21h: cada 8 min.
  • 21:05 - 21:15 - 21:25 - 21:35 - 21:45 - 21:55
  • 22:05 - 22:15 - 22:25 - 22:35 - 22:45 - 22:55
  • 23:05

* El compliment d'aquests horaris està subjecte a les afectacions a la via pública. Horari de pas aproximat

Enllaç

iBus

  • Línia 7 : 11 min
  • Línia 7 : 26 min

*Horari de pas aproximat

Alteracions de la parada Diagonal-Gran Via Carles III