Selecciona la línia

7 - Diagonal Mar / Z. Universitària
Destinació Zona Universitària

Informació de la parada: Av Diagonal-L'Illa Diagonal

Horaris

Destinació Diagonal Mar

Informació de la parada: Av Diagonal-L'Illa Diagonal

Horaris

  • De 6,35 a 9,08 cada 10 - 12 min.
  • De 9,08 a 19,53 cada 9 - 11 min.
  • De 19,53 a 21,41 cada 12 min.
  • 21,55 - 22,09 - 22,23 - 22,37 - 22,51 - 23,05

* El compliment d'aquests horaris està subjecte a les afectacions a la via pública. Horari de pas aproximat

iBus

  • Línia 7 : 10 min
  • Línia 7 : 20 min

*Horari de pas aproximat

Alteracions de la parada Av Diagonal-L'Illa Diagonal