Selecciona la línia

7 - Diagonal Mar / Z. Universitària

42 - Av Diagonal-L'Illa Diagonal

Destinació Zona Universitària

Informació de la parada: Av Diagonal-L'Illa Diagonal

Obre la pàgina en una finestra nova

Horaris

* El compliment d'aquests horaris està subjecte a les afectacions a la via pública. Horari de pas aproximat

iBus

No hi ha informació del servei.

*Horari de pas aproximat

Alteracions de la parada Av Diagonal-L'Illa Diagonal