Selecciona la línia

7 - Diagonal Mar / Z. Universitària

2543 - Av Diagonal-Metro Palau Reial

Destinació Zona Universitària

Informació de la parada: Av Diagonal-Metro Palau Reial

Obre la pàgina en una finestra nova

Horaris

* El compliment d'aquests horaris està subjecte a les afectacions a la via pública. Horari de pas aproximat

Enllaç

iBus

  • Línia 7 : 7 min
  • Línia 7 : 19 min

*Horari de pas aproximat

Alteracions de la parada Av Diagonal-Metro Palau Reial