Selecciona la línia

7 - Diagonal Mar / Z. Universitària

2542 - Zona Universitària-Escola T S d'Enginyers

Destinació Zona Universitària

Informació de la parada: Zona Universitària-Escola T S d'Enginyers

Obre la pàgina en una finestra nova

Horaris

* El compliment d'aquests horaris està subjecte a les afectacions a la via pública. Horari de pas aproximat

iBus

No hi ha informació del servei.

*Horari de pas aproximat

Alteracions de la parada Zona Universitària-Escola T S d'Enginyers