Selecciona la línia

7 - Diagonal Mar / Z. Universitària

1899 - Diagonal-Agricultura

Destinació Zona Universitària

Informació de la parada: Diagonal-Agricultura

Obre la pàgina en una finestra nova

Horaris

  • 6:35 - 6:54
  • De 7h a 9h: cada 15 min.
  • De 9h a 19h: cada 11 min.
  • De 19h a 21h: cada 12 min.
  • 21:05 - 21:15 - 21:30 - 21:45 - 22:00 - 22:15
  • - 22:30 - 22:45 - 23:05

* El compliment d'aquests horaris està subjecte a les afectacions a la via pública. Horari de pas aproximat

iBus

No hi ha informació del servei.

*Horari de pas aproximat

Alteracions de la parada Diagonal-Agricultura