Selecciona la línia

7 - Diagonal Mar / Z. Universitària

1899 - Diagonal-Agricultura

Destinació Zona Universitària

Informació de la parada: Diagonal-Agricultura

Obre la pàgina en una finestra nova

Horaris

  • 6:35 - 6:55
  • De 7h a 9h: cada 13 min.
  • De 9h a 21h: cada 9 min.
  • 21:09 - 21:19 - 21:30 - 21:41 - 21:52 - 22:06
  • - 22:20 - 22:35 - 22:50 - 23:05

* El compliment d'aquests horaris està subjecte a les afectacions a la via pública. Horari de pas aproximat

iBus

  • Línia 7 : 1 min
  • Línia 7 : 14 min

*Horari de pas aproximat

Alteracions de la parada Diagonal-Agricultura