Selecciona la línia

7 - Diagonal Mar / Z. Universitària

1897 - Av Diagonal-Bac de Roda

Destinació Zona Universitària

Informació de la parada: Av Diagonal-Bac de Roda

Obre la pàgina en una finestra nova

Horaris

* El compliment d'aquests horaris està subjecte a les afectacions a la via pública. Horari de pas aproximat

iBus

No hi ha informació del servei.

*Horari de pas aproximat

Alteracions de la parada Av Diagonal-Bac de Roda