Selecciona la línia

7 - Diagonal Mar / Z. Universitària
Destinació Zona Universitària

Informació de la parada: Av Diagonal-Bac de Roda

Horaris

Destinació Diagonal Mar

Informació de la parada: Av Diagonal-Bac de Roda

Horaris

  • 6,35 - 6,50 - 7,05 - 7,20 - 7,35
  • De 7,47 a 8,41 cada 10 - 12 min.
  • De 8,41 a 21,09 cada 8 - 10 min.
  • De 21,09 a 23,05 cada 11 - 12 min.

* El compliment d'aquests horaris està subjecte a les afectacions a la via pública. Horari de pas aproximat

iBus

  • Línia 7 : 20 min
  • Línia 7 : 29 min

*Horari de pas aproximat

Alteracions de la parada Av Diagonal-Bac de Roda