Selecciona la línia

7 - Diagonal Mar / Z. Universitària
Destinació Zona Universitària

Informació de la parada: Gran Via-Balmes

Horaris

Destinació Diagonal Mar

Informació de la parada: Gran Via-Balmes

Horaris

  • 6,35 - 6,47 - 6,59 - 7,11
  • De 7,22 a 8,06 cada 11 min.
  • De 8,06 a 10,57 cada 6 - 8 min.
  • De 10,57 a 21,55 cada 8 - 10 min.
  • De 21,55 a 22,17 cada 11 min.
  • 22,29 - 22,41 - 22,53 - 23,05

* El compliment d'aquests horaris està subjecte a les afectacions a la via pública. Horari de pas aproximat

iBus

  • Línia 7 : 2 min
  • Línia 7 : 15 min

*Horari de pas aproximat

Alteracions de la parada Gran Via-Balmes