Selecciona la línia

39 - Barceloneta / Horta
Destinació Horta

Informació de la parada: Torrent de l'Olla-Astúries

Horaris

Destinació Barceloneta

Informació de la parada: Torrent de l'Olla-Astúries

Horaris

  • De 5:05 a 7:45 cada 20 min.
  • De 7:45 a 20:40 cada 10 - 12 min.
  • De 20:40 a 21:40 cada 15 min.
  • 22:00

* El compliment d'aquests horaris està subjecte a les afectacions a la via pública. Horari de pas aproximat

iBus

  • Línia 39 : 10 min

*Horari de pas aproximat

Alteracions de la parada Torrent de l'Olla-Astúries