Selecciona la línia

39 - Barceloneta / Horta

1394 - Torrent de l'Olla-Astúries

Destinació Horta

Informació de la parada: Torrent de l'Olla-Astúries

Obre la pàgina en una finestra nova

Horaris

  • 5:05 - 5:25 - 5:45 - 6:05 - 6:25 - 6:45
  • De 7h a 9h: cada 13 min.
  • De 9h a 19h: cada 12 min.
  • De 19h a 21h: cada 13 min.
  • 21:12 - 21:26 - 21:40 - 22:00

* El compliment d'aquests horaris està subjecte a les afectacions a la via pública. Horari de pas aproximat

iBus

No hi ha informació del servei.

*Horari de pas aproximat

Alteracions de la parada Torrent de l'Olla-Astúries