Selecciona la línia

39 - Barceloneta / Horta
Destinació Horta

Informació de la parada: Torrent de l'Olla-Astúries

Horaris

Destinació Barceloneta

Informació de la parada: Torrent de l'Olla-Astúries

Horaris

  • De 5:05 a 7:45 cada 20 min.
  • De 7:45 a 20:45 cada 10 - 11 min.
  • De 20:45 a 22:00 cada 15 min.

* El compliment d'aquests horaris està subjecte a les afectacions a la via pública. Horari de pas aproximat

iBus

  • Línia 39 : 5 min
  • Línia 39 : 8 min

*Horari de pas aproximat

Alteracions de la parada Torrent de l'Olla-Astúries