Selecciona la línia

24 - Paral·lel / El Carmel
Destinació Carmel

Informació de la parada:

Horaris

Destinació Paral·lel

Informació de la parada:

Horaris

* El compliment d'aquests horaris està subjecte a les afectacions a la via pública. Horari de pas aproximat

* Aquesta parada no te horari de pas establert. A continuació mostrem l'horari de la parada . Calcula entre minut/minut i mig per cada parada fins a la teva. Distancia entre parada/es:

iBus

No hi ha informació del servei.

*Horari de pas aproximat

Alteracions de la parada

No hi ha treballs de millora que afectin el servei d'aquesta parada.