Selecciona la línia

24 - Paral·lel / El Carmel

1261 - Gran de Gràcia-Metro Fontana

Destinació Carmel

Informació de la parada: Gran de Gràcia-Metro Fontana

Obre la pàgina en una finestra nova

Horaris

  • 5:25 - 5:55 - 6:25 - 6:46
  • De 7h a 9h: cada 9 min.
  • De 9h a 16h: cada 7 min.
  • De 16h a 21h: cada 6 min.
  • 21:06 - 21:14 - 21:22 - 21:32 - 21:42 - 21:52 -
  • 22:03 - 22:15 - 22:27 - 22:41 - 22:55

* El compliment d'aquests horaris està subjecte a les afectacions a la via pública. Horari de pas aproximat

Enllaç

iBus

  • Línia 24 : imminent
  • Línia 24 : 15 min

*Horari de pas aproximat

Alteracions de la parada Gran de Gràcia-Metro Fontana