Selecciona la línia

24 - Paral·lel / El Carmel

1261 - Gran de Gràcia-Metro Fontana

Destinació El Carmel

Informació de la parada: Gran de Gràcia-Metro Fontana

Obre la pàgina en una finestra nova

Horaris

  • 5:25 - 5:55 - 6:25 - 6:51
  • De 7h a 9h: cada 10 min.
  • De 9h a 21h: cada 6 min.
  • 21:04 - 21:12 - 21:20 - 21:28 - 21:37 - 21:46
  • - 21:55 - 22:04 - 22:17 - 22:30 - 22:43 - 22:55

* El compliment d'aquests horaris està subjecte a les afectacions a la via pública. Horari de pas aproximat

Enllaç

iBus

No hi ha informació del servei.

*Horari de pas aproximat

Alteracions de la parada Gran de Gràcia-Metro Fontana