Selecciona la línia

24 - Paral·lel / El Carmel
Destinació Carmel

Informació de la parada: Gran de Gràcia-Metro Fontana

Horaris

  • 5:25 - 5:55 - 6:25
  • De 6:46 a 7:26 cada 20 - 21 min.
  • De 7:26 a 7:58 cada 15 - 17 min.
  • De 7:58 a 8:22 cada 12 min.
  • De 8:22 a 21:34 cada 8 - 10 min.
  • De 21:34 a 22:10 cada 12 min.
  • De 22:10 a 22:55 cada 15 min.
Destinació Paral.lel

Informació de la parada: Gran de Gràcia-Metro Fontana

Horaris

* El compliment d'aquests horaris està subjecte a les afectacions a la via pública. Horari de pas aproximat

iBus

  • Línia 24 : 6 min
  • Línia 24 : 10 min

*Horari de pas aproximat

Alteracions de la parada Gran de Gràcia-Metro Fontana