Selecciona la línia

24 - Paral·lel / El Carmel
Destinació Carmel

Informació de la parada: Gran de Gràcia-Metro Fontana

Horaris

  • 5:25 - 5:55 - 6:25 - 6:47 - 7:02 - 7:17
  • De 7:29 a 22:00 cada 9 - 12 min.
  • 22:13 - 22:26 - 22:40 - 22:55
Destinació Paral.lel

Informació de la parada: Gran de Gràcia-Metro Fontana

Horaris

* El compliment d'aquests horaris està subjecte a les afectacions a la via pública. Horari de pas aproximat

iBus

  • Línia 24 : 4 min
  • Línia 24 : 20 min

*Horari de pas aproximat

Alteracions de la parada Gran de Gràcia-Metro Fontana