Selecciona la línia

24 - Paral·lel / El Carmel
Destinació Carmel

Informació de la parada: Gran de Gràcia-Metro Fontana

Horaris

  • 5:25 - 5:55 - 6:25 - 6:47
  • De 7:02 a 7:17 cada 15 min.
  • De 7:17 a 8:23 cada 10 - 12 min.
  • De 8:23 a 21:40 cada 6 - 8 min.
  • De 21:40 a 22:00 cada 10 min.
  • De 22:00 a 22:55 cada 13 - 15 min.
Destinació Paral.lel

Informació de la parada: Gran de Gràcia-Metro Fontana

Horaris

* El compliment d'aquests horaris està subjecte a les afectacions a la via pública. Horari de pas aproximat

iBus

  • Línia 24 : 20 min

*Horari de pas aproximat

Alteracions de la parada Gran de Gràcia-Metro Fontana