Selecciona la línia

22 - Pl. Catalunya / Av. Esplugues

1261 - Gran de Gràcia-Metro Fontana

Destinació Av. Esplugues

Informació de la parada: Gran de Gràcia-Metro Fontana

Obre la pàgina en una finestra nova

Horaris

  • 5:25 - 5:41 - 5:57 - 6:13 - 6:30 - 6:45 - 6:53
  • De 7h a 9h: cada 9 min.
  • De 9h a 16h: cada 10 min.
  • De 16h a 19h: cada 12 min.
  • De 19h a 21h: cada 13 min.
  • 21:10 - 21:30 - 21:50 - 22:10 - 22:30 - 22:50

* El compliment d'aquests horaris està subjecte a les afectacions a la via pública. Horari de pas aproximat

Enllaç

iBus

  • Línia 22 : 9 min
  • Línia 22 : 19 min

*Horari de pas aproximat

Alteracions de la parada Gran de Gràcia-Metro Fontana