Selecciona la línia

22 - Pl. Catalunya / Av. Esplugues
Destinació Av. Esplugues

Informació de la parada: Gran de Gràcia-Metro Fontana

Horaris

 • 5:31 6:06 6:31 6:56 7:21 7:46 8:12 8:29
 • 8:46 9:03 9:20 9:37 9:54 10:10 10:26 10:41
 • 10:56 11:11 11:26 11:41 11:56 12:11 12:26 12:41
 • 12:56 13:12 13:28 13:44 14:00 14:14 14:28 14:43
 • 14:58 15:13 15:28 15:43 15:57 16:11 16:26 16:41
 • 16:56 17:12 17:26 17:40 17:55 18:10 18:25 18:41
 • 18:57 19:12 19:27 19:42 19:57 20:12 20:27 20:42
 • 20:57 21:11 21:26 21:41 21:57 22:16 22:36 22:56
Destinació Pl. Catalunya

Informació de la parada: Gran de Gràcia-Metro Fontana

Horaris

 • 5:31 6:06 6:31 6:56 7:21 7:46 8:12 8:29
 • 8:46 9:03 9:20 9:37 9:54 10:10 10:26 10:41
 • 10:56 11:11 11:26 11:41 11:56 12:11 12:26 12:41
 • 12:56 13:12 13:28 13:44 14:00 14:14 14:28 14:43
 • 14:58 15:13 15:28 15:43 15:57 16:11 16:26 16:41
 • 16:56 17:12 17:26 17:40 17:55 18:10 18:25 18:41
 • 18:57 19:12 19:27 19:42 19:57 20:12 20:27 20:42
 • 20:57 21:11 21:26 21:41 21:57 22:16 22:36 22:56

* El compliment d'aquests horaris està subjecte a les afectacions a la via pública. Horari de pas aproximat

* Aquesta parada no te horari de pas establert. A continuació mostrem l'horari de la parada Pg de Gràcia-Mallorca . Calcula entre minut/minut i mig per cada parada fins a la teva. Distancia entre parada/es: 4

iBus

No hi ha informació del servei.

*Horari de pas aproximat

Alteracions de la parada Gran de Gràcia-Metro Fontana