Selecciona la línia

22 - Pl. Catalunya / Av. Tibidabo

1261 - Gran de Gràcia-Metro Fontana

Destinació Av. Tibidabo

Informació de la parada: Gran de Gràcia-Metro Fontana

Obre la pàgina en una finestra nova

Horaris

  • 5:25 - 5:40 - 5:50 - 6:00 - 6:10 - 6:20 - 6:30
  • - 6:40 - 6:50
  • De 7h a 21h: cada 10 min.
  • 21:04 - 21:16 - 21:28 - 21:39 - 21:51 - 22:03
  • - 22:15 - 22:30 - 22:50

* El compliment d'aquests horaris està subjecte a les afectacions a la via pública. Horari de pas aproximat

Enllaç

iBus

  • Línia 22 : 1 min

*Horari de pas aproximat

Alteracions de la parada Gran de Gràcia-Metro Fontana