Selecciona la línia

22 - Pl. Catalunya / Av. Esplugues

1261 - Gran de Gràcia-Metro Fontana

Destinació Av. Esplugues

Informació de la parada: Gran de Gràcia-Metro Fontana

Obre la pàgina en una finestra nova

Horaris

  • 5:25 - 5:42 - 5:59 - 6:16 - 6:33 - 6:48 - 6:58
  • De 7h a 19h: cada 10 min.
  • De 19h a 21h: cada 15 min.
  • 21:05 - 21:25 - 21:45 - 22:05 - 22:25 - 22:50

* El compliment d'aquests horaris està subjecte a les afectacions a la via pública. Horari de pas aproximat

Enllaç

iBus

  • Línia 22 : 13 min
  • Línia 22 : 26 min

*Horari de pas aproximat

Alteracions de la parada Gran de Gràcia-Metro Fontana