Selecciona la línia

22 - Pl. Catalunya / Av. Tibidabo

1261 - Gran de Gràcia-Metro Fontana

Destinació Av. Tibidabo

Informació de la parada: Gran de Gràcia-Metro Fontana

Obre la pàgina en una finestra nova

Horaris

  • 5:25 - 5:40 - 5:50 - 6:00 - 6:10 - 6:20 - 6:30
  • - 6:40 - 6:50
  • De 7h a 9h: cada 10 min.
  • De 9h a 21h: cada 12 min.
  • 21:07 - 21:19 - 21:32 - 21:45 - 22:00 - 22:15
  • - 22:30 - 22:50

* El compliment d'aquests horaris està subjecte a les afectacions a la via pública. Horari de pas aproximat

Enllaç

iBus

No hi ha informació del servei.

*Horari de pas aproximat

Alteracions de la parada Gran de Gràcia-Metro Fontana