Selecciona la línia

22 - Pl. Catalunya / Av. Tibidabo

1261 - Gran de Gràcia-Metro Fontana

Destinació Av. Tibidabo

Informació de la parada: Gran de Gràcia-Metro Fontana

Obre la pàgina en una finestra nova

Horaris

  • 5:25 - 5:45 - 6:05 - 6:20 - 6:33 - 6:46 - 6:59
  • De 7h a 21h: cada 13 min.
  • 21:00 - 21:13 - 21:25 - 21:37 - 21:49 - 22:01
  • - 22:14 - 22:32 - 22:50

* El compliment d'aquests horaris està subjecte a les afectacions a la via pública. Horari de pas aproximat

Enllaç

iBus

  • Línia 22 : 10 min
  • Línia 22 : 21 min

*Horari de pas aproximat

Alteracions de la parada Gran de Gràcia-Metro Fontana