Selecciona la línia

22 - Pl. Catalunya / Av. Esplugues
Destinació Av. Esplugues

Informació de la parada: Gran de Gràcia-Metro Fontana

Horaris

  • De 5:25 a 6:49 cada 21 min.
  • De 6:49 a 19:20 cada 10 - 12 min.
  • De 19:20 a 20:20 cada 15 min.
  • De 20:20 a 22:00 cada 20 min.
  • De 22:00 a 22:50 cada 25 min.
Destinació Pl. Catalunya

Informació de la parada: Gran de Gràcia-Metro Fontana

Horaris

* El compliment d'aquests horaris està subjecte a les afectacions a la via pública. Horari de pas aproximat

iBus

  • Línia 22 : 15 min

*Horari de pas aproximat

Alteracions de la parada Gran de Gràcia-Metro Fontana